513 142 883 506 024 611 biuro@iiaccounting.pl

Usługi prawne dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

Przedmiotem naszej działalności jest nie tylko obsługa księgowo-rachunkowa, ale i wsparcie prawne podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Świadczone przez nas w tym zakresie usługi prawne obejmują między innymi pomoc przy zakładaniu działalności. Czynności obejmują przygotowywanie takich aktów jak uchwały, instrukcje czy też zarządzenia. Zajmujemy się także weryfikacją i opiniowaniem umów z pracownikami bądź kontrahentami. Mogą nam Państwo ponadto powierzyć przygotowanie wszelkich umów cywilnoprawnych.

W ramach świadczonych przez nasze biuro usług oferujemy Państwu również przygotowanie wszelkiego rodzaju wniosków niezbędnych w postępowaniu administracyjnym oraz pism odwoławczych do urzędów administracji zarówno samorządowej, jak i państwowej.