513 142 883 506 024 611 biuro@iiaccounting.pl

Zakres usług

 

 

Usługi księgowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (Księga Przychodów i Rozchodów, Pełna Rachunkowość)
 • Rozliczanie podatku od osób fizycznych i rozliczenia ryczałtowe
 • Sporządzanie i przekazywanie niezbędnych deklaracji podatkowych, ZUS-owskich i sprawozdań do GUS
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Reprezentowanie klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS

 

 

Usługi prawne

 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie opinii
 • Przygotowywanie aktów prawnych (uchwały, zarządzenia, instrukcje)
 • Przygotowywanie w postępowaniu administracyjnym wniosków, oraz pism odwoławczych do właściwych urzędów administracji państwowej i samorządowej

 

 

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Naliczanie płac pracowników etatowych i sporządzanie wynikających z nich deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • Kierowanie na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie

 

 

Audyt

 • Prowadzenie audytów wewnętrznych operacyjnych, finansowych
 • Badanie i usprawnianie procesów
 • Identyfikacja i ocena ryzyka
 • Wyznaczanie celów i zadań
 • Kontrola zarządcza

 

 

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

 • Wdrażanie RODO
 • Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych
 • Wykonywanie audytu systemu ochrony danych osobowych
 • Przygotowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • Szkolenia zapoznające pracowników z procedurami przetwarzania i ochrony danych osobowych

 

 

bhp

 • Prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń BHP
 • Opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego