513 142 883 506 024 611 biuro@iiaccounting.pl

Usługi księgowe

Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi księgowe, zarówno w formie stałej współpracy, jak i doraźnej pomocy. W tym obszarze swojej działalności oferujemy prowadzenie ksiąg (przychodów i rozchodów, pełna rachunkowość), które są wymagane przepisami prawa. Prowadzimy także ewidencję środków trwałych.

W zakresie usług księgowych świadczymy również pomoc przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych oraz ryczałtowym. Zajmujemy się również sporządzaniem i przekazywaniem do ZUS-u oraz GUS-u odpowiednich deklaracji podatkowych, a także sprawozdań.

Zajmujemy się nie tylko doradztwem i prowadzeniem dokumentacji. Podejmujemy się także reprezentowania naszych klientów przed ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym.