513 142 883 506 024 611 biuro@iiaccounting.pl

Weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres, przesyłany wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

Przyczyny wprowadzenia JPK?

  • zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych przez organy podatkowe, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych i sprawdzających, a co za tym idzie, mniej uciążliwe kontrole przeprowadzane przez organy skarbowe w siedzibie firmy przedsiębiorcy.
  • stały przegląd sytuacji przedsiębiorstwa i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitoring ksiąg rachunkowych wykonywany przez przedsiębiorcę.

Kto jest zobowiązany do składania JPK?

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, a od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych.

Do innych struktur JPK wysyłanych na żądanie należą:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP

Jak wygląda przesyłka JPK?

Każdy przedsiębiorca przy pomocy podpisu elektronicznego wysyła w formie elektronicznej rejestry sprzedaży i zakupu VAT do Ministra Finansów, który to przekazuje dane odpowiednim urzędom skarbowym. Po dokonaniu wysyłki, każdy przedsiębiorca pobiera Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), w celu udowodnienia, że faktycznie JPK zostało wysłane.

Skutki niewysłania JPK lub przekazania raportu z błędami.

Plik JPK_VAT jest formą dokumentu księgowego, dlatego też nie powinien zawierać błędów i być sporządzany rzetelnie. W sytuacji wystąpienia błędu, należy go jak najszybciej skorygować, natomiast jeżeli błąd powstanie a przedsiębiorca nie podejmie się naprawienia go, Urząd może nałożyć karę w zależności od kwalifikacji czynu.