513 142 883 506 024 611 biuro@iiaccounting.pl

Szkolenia BHP

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków pracy i to on ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w firmie i przestrzeganie zasad BHP. Za niedopełnienie tych obowiązków grożą poważne konsekwencje, m.in. kary finansowe.

Oferujemy Państwu przeprowadzenie szkoleń BHP – zarówno wstępnych, jak i okresowych. Mają one na celu uświadomienie niebezpieczeństw związanych z wykonywaniem obowiązków, ale nie tylko. Przekażemy Państwa pracownikom wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą zapobiegać wypadkom, a także odpowiednio reagować w sytuacjach zagrożenia.

Przeprowadzamy szkolenia dla różnych grup zawodowych, uwzględniając specyfikację każdej branży. Dokonujemy również oceny ryzyka zawodowego i przygotowujemy stosowną dokumentację. Nasza oferta skierowana jest zarówno do małych, jak i średnich przedsiębiorstw.